Hans Mård Ordf.
hanswilliam@telia.com

Hans Hultkvist
svartis551@spray.se

Lars Rönnquist
lars.ronnquist3@gmail.com

Bengt Silvander
bengt.silvander@comhem.se

Pär Steinwall
par.steinwall@telia.com

Göran Sundström
goran-sundstrom@tele2.se

Håkan Weidenberg
hakan.weidenberg@telia.com

Tel: 070-229 20 40


Tel: 070-399 31 79


Tel: 070-896 13 04


Tel: 070-629 24 65


Tel: 070-569 44 63


Tel: 070-633 97 76


Tel: 070-299 33 99

Ingen i styrelsen bor här, men det gjorde en Järnhandlare på 1930-talet, se lägenheten på Skansen.