Idag är det mer "öppna landskap" i en Järnhandel för att själv kunna botanisera i det breda sortimentet.

FÖRENINGEN ARBETAR AKTIVT FÖR ATT FRÄMJA JÄRNHANDELNS UTVECKLING

Det som f.n. är mest påtagligt för den utomstående betraktaren i allmänhet, är vårt
engagemang på Skansen, där vi låtit bygga / återskapa en Järnhandel från 1930-talet.Vi rekommenderar ett besök i Järnhandeln både på Skansen och på alla andra platser där Järnhandeln finns, du hittar oss här. Hitta oss på Skansen
www.skansen.se
Järnhandeln på Skansen öppnades den 18 juni 2005. Järnhandlarens hus är byggt efter en förlaga beläget i Hudiksvall. Förlagan i Hudiksvall var byggt på 1880-talet och i huset drevs det en färghandel. Järnhandlarens hus på Skansen inrymmer, förutom två butiker, kontor och lager även en bostad.1990 föddes tanken om att få till stånd en gammaldags järnaffär på Skansen. I de diskussioner som följde blev Anders Asplunds traditionsrika butik i Vasastaden i Stockholm förebilden för denna tänkta järnhandel. Butiken var från sekelskiftet men företaget hade anor från mitten av 1800-talet. När butiken på Odengatan 72 öppnades 1899 tillhörde den de modernaste i Stockholm med inredning byggd på plats.

Vid nedläggningen av affären 1992 omhändertogs varor och inredning av några engagerade järnhandelsseniorer. Allt dokumenterades och packades för att sedan magasinerats för att senare vidare befordran till en tänkt järnhandeln på Skansen. 1993 bildades ”Föreningen för bevarandet av Asplunds G:a järnaffär på Skansen” för att driva arbetet med att skapa en järnhandel på Skansen.

Öppettider för Järnhandeln på Skansen se här